Saimaanselkä

Vihkiäistunnelmia

Pontuksenkoulun vihkiäiset pidettiin tiistaina 21.11.2017. Tilaisuus alkoi Metkun laululla.

Seuraavaksi oppilaskunnan edustajat leikkasivat vihkijäisnauhan.

Sen jälkeen oli rehtorin puheen vuoro.

Esikoululaiset ja tokaluokkalaiset lauloivat yhdessä ystävyyden talon.

5.luokan oppilaat esittivät seitsemästä veljeksestä ne oli lukkarin koulussa.

Teksti Ada ja Casandra