Arkisto

Pontuksen päiväkotikoulun pyöräilysevitys

Lappeenrannan pyöräilijät ry selvitti Lappeenrannan kaupungin opetustoimen tilauksesta

Pontuksen kaupunginosaan rakenteilla olevan koulun koulunkäyntialueen pyöräiltävyyttä,

koululle johtavien pyöräilyreittien turvallisuutta ja mahdollisuuksia katurakenteiden

parantamiseen pyöräilyn sujuvoittamiseksi. Selvitys tehtiin syksyllä 2016. Selvityksessä

koottiin perusteet koulumatkapyöräilyn edistämiselle, kartoitettiin paikkatietoanalyysin avulla

koulureitit ja alueen pyörätie- ja katuverkko sekä oppilaiden kotiosoitteiden sijoittuminen

alueella. Pyöräreittien tilaa selvitettiin pyöräilemällä reitit läpi ja keräämällä havaintoja reittien

katurakenteista ja turvallisuudesta. Koulun ja sen lähialueen ollessa selvityksen tekemisen

aikaan vielä rakenteilla, käytettiin koulun lähialueen selvityksen perustana

maastotutkimuksen sijasta alueesta tehtyjä suunnitelmia. Koko selvitys löytyy linkistä.

http://www.lappeenranta.fi/news/Lappeenrannan-kaupunki-tilasi-pyorailyselvityksen-Pontuksen-koulua-varten/1oaru0gi/298cf42b-6ef9-4ee8-8ac3-02e70f293a92