Koulujen työpäivät lv. 2019-2020

Koulujen työpäivät lv. 2019-2020 Pontuksen koulu

Lauantaityöpäivä

Mikäli lauantaityöpäivä on vakiintunut huoltajien ja koulun väliseksi yhteistyömuodoksi, koulut voivat tehdä yhden lauantaityöpäivän lukuvuoden aikana haluamanaan lauantaina. Tällöin ne voivat vastaavasti pitää vapaapäivän jonain muuna päivänä lukuvuoden aikana, kunhan se ei ole lukuvuoden alussa eikä lopussa. Opetustoimenjohtaja valtuutetaan myöntämään lukioille ja perusopetusjohtaja peruskouluille oikeuden pitää toinenkin lauantaityöpäivä. Koulu ilmoittaa mahdollisesta lauantaityöpäivästä ja vastaavasta vapaasta huoltajille.